หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 69 64
92.75%
4
5.80%
1
1.45%
69
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 45 38
84.44%
3
6.67%
4
8.89%
45
3 โรงเรียนบ้านด่าน 41 32
82.05%
5
12.82%
2
5.13%
39
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 36 32
91.43%
2
5.71%
1
2.86%
35
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 38 31
86.11%
3
8.33%
2
5.56%
36
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 31 24
92.31%
1
3.85%
1
3.85%
26
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 28 21
87.50%
3
12.50%
0
0.00%
24
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 17
62.96%
7
25.93%
3
11.11%
27
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 23 17
85.00%
2
10.00%
1
5.00%
20
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 13
76.47%
4
23.53%
0
0.00%
17
11 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 22 13
76.47%
3
17.65%
1
5.88%
17
12 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 17 13
76.47%
1
5.88%
3
17.65%
17
13 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 14 11
78.57%
1
7.14%
2
14.29%
14
14 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 11
64.71%
3
17.65%
3
17.65%
17
15 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 11 10
90.91%
0
0.00%
1
9.09%
11
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 10
90.91%
0
0.00%
1
9.09%
11
17 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
18 โรงเรียนบ้านตาแท่น 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com