#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 28 45 38
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 36 86 67 49
3 โรงเรียนบ้านด่าน 41 147 73 53
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น 9 19 26 16
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 5 0 11 7
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 69 104 120 98
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 27 31 72 43
8 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 23 25 37 26
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 30 57 66 48
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 14 31 42 18
11 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 45 47 84 66
12 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 11 14 12
13 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 39 68 74 53
14 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 10 30 25
15 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 61 47 32
16 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 24 47 43 32
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 11 9 26 17
18 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 18 37 32 22
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 28 22 16
รวม 480 846 931 671  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com