สรุปเหรียญ - วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 69 64 4 1 69
2 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 45 38 3 4 45
3 โรงเรียนบ้านด่าน 41 32 5 2 41
4 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 36 32 2 1 36
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 39 31 3 2 38
6 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 30 24 1 1 31
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 27 21 3 0 28
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 17 7 3 30
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 23 17 2 1 23
10 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 13 4 0 17
11 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 24 13 3 1 22
12 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 18 13 1 3 17
13 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 14 11 1 2 14
14 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 11 3 3 21
15 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 11 10 0 1 11
16 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 10 0 1 12
17 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 5 2 1 9
18 โรงเรียนบ้านตาแท่น 9 4 3 1 9
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 5 4 1 0 5
รวม 480 370 48 28 446

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com