สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 69 42 13 2 69 64 4 1 69
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 36 14 9 6 36 32 2 1 36
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 30 10 4 5 31 24 1 1 31
4 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 27 10 5 3 28 21 3 0 28
5 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 39 10 4 8 38 31 3 2 38
6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 45 9 7 9 45 38 3 4 45
7 โรงเรียนบ้านด่าน 41 8 9 7 41 32 5 2 41
8 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 14 8 1 2 14 11 1 2 14
9 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 23 6 2 2 23 17 2 1 23
10 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 24 5 5 2 22 13 3 1 22
11 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 12 3 1 1 12 10 0 1 12
12 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 21 3 3 3 21 11 3 3 21
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 30 2 6 2 30 17 7 3 30
14 โรงเรียนบ้านตาแท่น 9 2 0 2 9 4 3 1 9
15 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 17 2 5 1 17 13 4 0 17
16 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 18 2 3 1 17 13 1 3 17
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 11 1 3 2 11 10 0 1 11
18 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 5 1 0 2 5 4 1 0 5
19 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 9 0 0 0 9 5 2 1 9
รวม 480 138 80 60 278 370 48 28 446

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com