#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธีรโชติ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฐชาวดี ศรีสวย
1.นาง วราสินี ประวาฬ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นาย สุธิชาติ สิทธิพร
1.นาง รัชนี ลาสา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พัชริดา บุตรดาพงษ์
1.นาง อมร กมล
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว พัชรินทร์ ไชยภักดี
2.นางสาว กุลธิดา โกศลเวช
1.นาง สุภาวดี ดอกดวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com