#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย สุธิราช ศรีสวย
1.นาง วราสินี ประวาฬ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
62
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธนากรณ์ กันภักดี
1.นางสาว กิติยา รสชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com