#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วหล้า
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
1.นาย นิคม อินทร์งาม
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง สุพัชชา ยิ่งดัง
2.เด็กหญิง จรรยาพร ทานฉันท์
1.นาย นิคม อินทร์งาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com