#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.6
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย รพีวัฒน์ สมฤทธิ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ว่องไว
3.เด็กหญิง ญาณิศา แพไธสง
4.เด็กชาย ปิยนุช ภูผาดแล้
5.เด็กชาย นครชัย ตียะศักดานนท์
6.เด็กชาย ธันวา เต็มดวง
1.นาย วิษณุรักษ์ มีบุญ
2.นาย สมคิด ลุนบุดดา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com