#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ศศิกาญจน์ เชื้อชาร
1.นาย เยน สิงห์ยาม
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ ดวนใหญ่
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com