#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ชยานันท์ รำรื่น
1.นาง มยุณี เสนศรี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ สุริยะ
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภูรเมธ ประสงค์
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วันพงษ์
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com